1
1
Què és l’activitatQuè és l’activitat hover

Què és
l’activitat

És un espai terapèutic
especialitzat en
el desenvolupament
infantil.

Qui se’n beneficiaQui se’n beneficia hover

Qui se’n
beneficia

Infants de 0 a 14 anys
que presentin dificultats
en el seu desenvolupament
psicomotor.

Com treballemCom treballem hover

Com
treballem

Després d’escoltar
la demanda, fem una
valoració i establim
l’enquadrament terapèutic.

Teràpia ocupacional i psicomotritatTeràpia ocupacional i psicomotritat hover

Teràpia ocupacional
i psicomotritat

Coneixements
teòrico-pràctics
per atendre a l’infant
i a les seves famílies.

Què és l’activitat

És un espai terapèutic d’orientació psicodinàmica especialitzat en el desenvolupament infantil, coordinat per dues terapeutes ocupacionals especialistes en l’anàlisi de l’activitat.

Entenem l’activitat com un procés dinàmic que va adquirint significat mitjançant el fer. El nen, a partir del joc, pot pensar sobre el que vol construir, en un espai i un temps privilegiat.

La implicació de la família permet que aquest procés de canvi es pugui dur a terme.

Qui se’n beneficia

Infants de 0 a 14 anys que presentin dificultats en
el seu desenvolupament psicomotor en relació amb:

El cos: Expressivitat motriu (inhibició/impulsivitat, hipotonia/hipertonia, parèsia/plègia, coordinació motriu…).

Els objectes: Activitats de la vida diària (bàsiques,
acadèmiques i de joc).

Els altres: Adults i infants (comunicació i interacció).

I/o amb els següents diagnòstics:

  • Trastorn generalitzat del desenvolupament (TGD)
  • Trastorn de l’espectre autista (TEA)
  • Trastorn per dèficit d’atenció amb/sense hiperactivitat  (TDAH)
  • Síndrome X fràgil, de Williams, Prader Willi, Down
  • Diagnòstics neurològics

Com treballem

Segons les necessitats de l’infant (demanda i valoració inicial), s’acordarà realitzar:

Un procés individual (relació de dos: infant i terapeuta). Al centre o al domicili, segons les característiques de l’infant.

Un procés grupal (relació de l’infant amb els adults i els altres nens).

En ambdues situacions, s’acordaran entrevistes periòdiques d’assessorament amb la família de l’infant i l’escola.

Es realitzarà una valoració continuada durant el procés, així com avaluacions específiques quan sigui necessari.

Les sessions seran setmanals.
Les individuals són d’1 hora i les grupals d’1:15 hores.

Teràpia ocupacional
i psicomotricitat

Definim la teràpia ocupacional com una proposta de relació terapèutica que ofereix al subjecte la possibilitat d’elaborar decisions sobre les seves ocupacions, a partir de l’anàlisi del seu fer, en relació al seu desig.

Apliquem la psicomotricitat com a eina de tractament que posa l’accent en l’expressivitat motriu, per tal d’atendre les necessitats de l’infant.

A LA SALA EL NEN POT PRESENTAR-SE, POSAR EN ESCENA ELS SEUS DESITJOS I LES SEVES ANGOIXES

UN TEMPS, UN ESPAI I UN ACOMPANYAMENT QUE FACILITA EL CANVI EN LA RELACIÓ AMB SI MATEIX I AMB ELS ALTRES

L’activitat neix d’un desig compartit per dues professionals, de pensar, fer i construir
un espai terapèutic per als infants i les seves famílies.

Una possibilitat més de reflexió. Una proposta conjunta.
Una comunicació enriquidora. Un coneixement sòlid.
En formació constant.

l’equip

Estefanía Montiel

Terapeuta ocupacional i psicomotricista,especialitzada en teràpia

Maria Baladas Ortí

Terapeuta ocupacional i psicomotricista,especialitzada en teràpia